Scheidingsprocedure

Indien u een afspraak wilt maken of meer informatie wenst, stuurt u bij voorkeur een e-mail naar info@vandervormfp.nl waarin u uw situatie of vraag voorlegt.

Vervolgens zal in overleg een inventarisatiegesprek worden gepland. Dit gesprek is ter kennismaking en om uw situatie te bespreken. Om het gesprek effectief te laten verlopen treft u hierbij vast een lijst aan van benodigde stukken.

Indien wij alle benodigde informatie hebben gaan wij voor u aan de slag. U ontvangt altijd een schriftelijke financiële analyse van Van der Vorm fp. Hierin brengen wij op heldere de financiële en fiscale mogelijkheden en consequenties van uw scheiding in kaart. Deze analyse is een praatstuk om in overleg met elkaar onderbouwde beslissingen over uw toekomst te nemen. Indien gewenst kunnen vervolgens alternatieve scenario’s of berekeningen voor u worden gemaakt.

Mediator of advocaat?

Als u tevens bij ons het mediation traject wilt volgen zal in het inventarisatiegesprek de bemiddelingsovereenkomst worden door genomen. In het tweede gesprek zal dan worden gestart met het mediation traject. Het aantal gesprekken dat dan in totaal nodig is, is met name afhankelijk van de snelheid waarmee u en uw partner tot overeenstemming komen. Gemiddeld zijn er zo’n drie gesprekken nodig.

Indien u over alle punten overeenstemming hebt bereikt worden alle afspraken in een concept convenant vast gelegd. De advocate waar wij mee samen werken zorgt ervoor dat uw afspraken bij de Rechtbank terecht komen. Ook het bij minderjarige kinderen verplichte ouderschapsplan stellen wij voor u op.

Als u al zelf al een mediator of advocaat hebt is dat natuurlijk ook prima. Jacqueline van der Vorm is u dan tijdens het lopende traject als externe deskundige van dienst. Zij zal dan, in overleg met uw advocaat of mediator, de fiscale en financiele paragrafen van het convenant opstellen.