Mediation

Indien u een afspraak wilt maken of meer informatie wenst, stuurt u bij voorkeur een e-mail naar info@vandervormfp.nl waarin u uw situatie of vraag voorlegt. Bellen mag natuurlijk ook.

Vanaf het eerste gesprek ontvangen wij u en uw partner graag samen. In dit eerste gesprek krijgt u uitleg over het mediation traject en bespreken we uw situatie.

Daarna volgt doorgaans een financiële analyse; op basis van uw ingeleverde stukken en uw wensen voor de toekomst wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn. Op basis daarvan vindt een volgend gesprek plaats.

Zodra zowel uw wensen en belangen, als die van uw partner duidelijk zijn kunnen er meerdere mogelijkheden worden uitgewerkt op het gebied van alimentatie, mogelijkheden met betrekking tot de verdeling van uw vermogen, huis, pensioen enzovoorts.

Indien u over alle punten overeenstemming hebt bereikt worden alle afspraken in een concept convenant vast gelegd. De advocate waar wij mee samen werken zorgt ervoor dat uw afspraken bij de Rechtbank terecht komen.

Ook het bij minderjarige kinderen verplichte ouderschapsplan stellen wij voor u op.

Het aantal gesprekken is met name afhankelijk van de snelheid waarmee u en uw partner tot overeenstemming komen. Gemiddeld zijn er zo’n drie gesprekken nodig.