Financiele Planning

Indien u een afspraak wil maken of meer informatie wenst, stuurt u bij voorkeur een e-mail naar info@vandervormfp.nl waarin u uw situatie of vraag voorlegt.

Vervolgens zal in overleg een inventarisatiegesprek worden gepland. Dit gesprek is ter kennismaking en om uw financiële situatie te bespreken, alsmede uw wensen en doelstellingen voor de toekomst. Om het gesprek effectief te laten verlopen treft u hierbij vast ter voorbereiding een lijst aan van benodigde stukken.

Indien wij alle benodigde informatie hebben gaan wij voor u aan de slag. Op basis van het gesprek over uw wensen en doelen en uw ingeleverde stukken maken wij een schriftelijke financiële analyse. Uw financiële situatie en mogelijkheden worden hierin in begrijpelijke taal in kaart gebracht.

Nadat u de analyse rustig heeft kunnen doorlezen zal een afspraak worden gemaakt voor een toelichtend gesprek. Tijdens deze bespreking zal de analyse worden toegelicht en kunt u uiteraard uw vragen stellen. Indien gewenst kunnen vervolgens alternatieve scenario’s of berekeningen voor u worden gemaakt.

Einddoel is dat u op basis van de analyse, de gesprekken en de aanbevelingen zelf onderbouwde beslissingen kunt nemen!