Werkwijze

Indien u een afspraak wilt maken of meer informatie wenst, stuurt u bij voorkeur een e-mail naar info@vandervormfp.nl waarin u uw situatie of vraag voorlegt.

Vervolgens zal in overleg een inventarisatiegesprek worden gepland. Dit gesprek is enerzijds een kennismaking, anderzijds kunnen wij desgewenst ook gelijk al uw wensen en ideeën over de toekomst bespreken. Om het gesprek effectief te laten verlopen ontvangt u bij de afspraakbevestiging een lijst van te verzamelen stukken welke u tijdens het eerste gesprek kunt overhandigen. De stukken kunnen uiteraard ook digitaal worden aangeleverd.

Indien wij alle benodigde informatie hebben gaan wij voor u aan de slag. U ontvangt altijd een schriftelijke inventarisatie met onderbouwde bespreekpunten voor uw scheiding. In deze inventarisatie geven wij, op basis van uw wensen, vast een aanzet voor de verdeling van het vermogen, inkomen en pensioen.

Nadat u deze inventarisatie rustig heeft kunnen doorlezen zal een afspraak worden gemaakt voor een vervolg gesprek. Op basis van de schriftelijke inventarisatie kunnen wij dan gelijk al een inhoudelijk gesprek hebben over de financiële mogelijkheden en consequenties van uw scheiding. Uiteraard is het mogelijk om daarna alternatieve scenario’s of berekeningen voor u te maken.

Mediator of advocaat?

Indien u tevens bij ons het mediation traject wilt volgen zal in het inventarisatiegesprek de bemiddelingsovereenkomst worden besproken. In het tweede gesprek zal dan worden gestart met het mediation traject. Het aantal gesprekken dat dan in totaal nodig is, is met name afhankelijk van de snelheid waarmee u en uw partner tot overeenstemming komen. Gemiddeld zijn er zo’n vier gesprekken nodig.

Indien u over alle punten overeenstemming hebt bereikt worden alle afspraken in een concept convenant vast gelegd. De advocaat waar wij mee samen werken zorgt ervoor dat uw afspraken bij de Rechtbank terecht komen. Ook het bij minderjarige kinderen verplichte ouderschapsplan stellen wij voor u op.

Als u al zelf al een mediator of advocaat hebt is dat natuurlijk ook prima. Jacqueline van der Vorm is u dan tijdens het lopende traject als externe deskundige van dienst.