Wat kan Jacqueline voor u betekenen bij het scheidingsproces?

Hypotheeksituatie

Als financieel en fiscaal echtscheidingsadviseur maakt Jacqueline de hypotheeksituatie na scheiding inzichtelijk. Hierbij houdt zij zowel rekening met de bancaire verstrekking normen als de fiscale consequenties. Denk bijvoorbeeld aan de recente ontwikkelingen inzake vergoedingsrechten waardoor in sommige situaties de hypotheekrente na scheiding niet meer aftrekbaar is. De meeste hypotheekverstrekkers gaan pas met uw cliënt mee kijken als het convenant gereed is. Door in eerder stadium dit in de scheidingsprocedure te betrekken kunnen de afspraken in het convenant hierop aangepast worden. Wellicht moet de partneralimentatie iets omhoog om de hypotheek rond te krijgen, of kan de overwaarde van de woning met het pensioen verrekend worden?

Mogelijkheden met pensioen

Lang niet altijd is standaard verevening een goede oplossing voor uw cliënten. Denk aan situaties waarin een groot leeftijdsverschil is waardoor één partij jarenlang op zijn deel van het pensioen moet wachten. En hoe erg is het als er geen bijzonder nabestaandenpensioen is? Wellicht zijn er andere voorzieningen of is er geen voorziening nodig. Ook verrekenen van het pensioen met vermogen kan soms een goede oplossing zijn. Jacqueline maakt de berekeningen hiertoe en zorgt voor de juiste verwerking in de inkomstenbelastingaangifte.

Ondernemer

Is uw cliënt of zijn of haar partner ondernemer of directeur groot aandeelhouder? Het juist interpreteren van de jaarcijfers is dan een must. Zitten er nog opgepotte winsten in het bedrijf? Wat is een reëel salaris voor de alimentatieberekening? Jacqueline pluist de cijfers voor u uit!

Fiscale paragraaf in het convenant en IB-aangifte

Niet zelden ontstaat er na de scheiding discussie over de aangifte inkomstenbelasting in het jaar van scheiding. Denk aan een aftrekpost voor degene die meer lijfrente heeft ontvangen waardoor hij een aftrekpost krijgt en de ex juist een bijtelling. Ook de eigenwoningregeling geeft vaak stof tot discussie. De fiscus vraagt ook regelmatig het convenant bij de aangifte in het jaar van scheiding op, dus een juiste formulering is een must. Jacqueline verzorgt zowel de fiscale paragrafen als de aangifte in het jaar van scheiding.

Meer weten? Mail naar jacqueline@vandervormfp.nl