Tarief

Van der Vorm FP hanteert een uurtarief van € 175,00 exclusief BTW, dat is € 211,75 inclusief BTW. Het eerste half uur dient ter kennismaking en is gratis.

Het aantal benodigde uren is afhankelijk van de complexiteit van uw situatie en de wijze waarop uw stukken worden aangeleverd.

Bij een financiële planning wordt vooraf een schatting van het aantal benodigde uren gemaakt en doorgaans een maximum afgesproken.

Bij scheidingsprocedures wordt maandelijks achteraf gefactureerd.

U ontvangt altijd een gespecificeerde rekening.