Mediation

Geld en emoties gaan vaak hand in hand. Denk maar aan de financiële afwikkeling van een (echt)scheiding of erfenis.

Om niet in een eindeloze en kostbare strijd verwikkeld te raken kunt u gebruik maken van mediation. Mediation is een methode van conflictbemiddeling met behulp van een onafhankelijke en neutrale derde. Mediation geeft de mogelijkheid om zelf oplossingen op maat te vinden. De ervaring leert dat afspraken die men zelf maakt tijdens een mediationtraject in de praktijk beter worden gedragen dan regelingen die zijn opgelegd door de rechter.

Jacqueline van der Vorm is als mediator geregistreerd bij de MFN en heeft zich gespecialiseerd in echtscheidingsbemiddeling. Zij helpt u en uw partner om ondanks uw boosheid, schuldgevoel of teleurstelling, samen uw relatie op een goede manier af te ronden. Dit doet zij door naar oplossingen te zoeken die in u beider belang zijn, inzake uw kinderen, uw huis, uw vermogen, pensioen en alimentatie. Door de combinatie met haar financiële expertise kan zij u tijdens het mediationtraject direct informeren en adviseren over de financiële en fiscale mogelijkheden en consequenties van uw echtscheiding.

Tevens kunt u bij haar terecht voor nalatenschapsbemiddeling of andere financiële conflicten binnen familie verband.